Privacyverklaring

Welkom bij yodtip.com Wij hechten grote waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 

**1. Verzamelde gegevens**

Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke gegevens van u verzamelen:

– Naam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– IP-adres

– Browser- en apparaatgegevens

– Geografische locatie

– Alle andere gegevens die u vrijwillig verstrekt via ons contactformulier of andere communicatiekanalen.

 

**2. Doel van gegevensverzameling**

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

– Het bieden en verbeteren van onze diensten.

– Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken.

– Het verzenden van nieuwsbrieven en promotionele communicatie (met uw toestemming).

– Het analyseren van het gebruik van onze website om de functionaliteit te verbeteren.

– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

**3. Delen van gegevens**

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of delen met derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens echter delen met:

 

– Dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze diensten (bijv. hostingproviders, analytische dienstverleners).

– Wettelijke, regelgevende, of overheidsinstanties indien dit vereist is door wet- of regelgeving.

 

**4. Bewaartermijn van gegevens**

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

**5. Beveiliging van gegevens**

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of vernietiging.

 

**6. Uw rechten**

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

– Recht op inzage: U kunt verzoeken om toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben.

– Recht op rectificatie: U kunt verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige gegevens.

– Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

– Recht op beperking van de verwerking: U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens.

– Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere organisatie.

 

**7. Contactinformatie**

Als u vragen of zorgen heeft over ons privacybeleid of de gegevens die wij over u bewaren, kunt u contact met ons opnemen via:

 

E-mail: [email protected]

 

**8. Wijzigingen in ons privacybeleid**

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe beleid op deze pagina te plaatsen. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van hoe wij uw gegevens beschermen.